Sign In

Foxenburg Estate Accommodation, Farming

Foxenburg Estate is erken as ‘n prioriteitsgebied vir biodiversiteit in die Kaapse Floristiese streek en het ‘n toegewyde vennoot geword met Cape Nature in hul rentmeesterskapsprogram en het ‘n gevestigde natuurreservaat op ‘n groot deel van die plaas.

Ons is daartoe verbind om ‘n veilige, onbesoedelde natuurlike omgewing te vestig vir die gesondheid van ons werknemers en vee.

Die plaas is ook lid van die Renosterveld-bewarea, wat deel uitmaak van die grootste oorblywende ongeskonde stuk Renosterveld in die Wes-Kaap.

Op die plaas is ons het ons ‘n trop Switserse Saanen- en Britse Alpe-bokke vir die vervaardiging van hoogstaande “artisinal” kaas en jogurt van bokmelk. Die organies gekweekte olyfboorde wat trots ten die berghange groei, waaruit ons gesertifiseerde organiese ekstra suiwer olyfolie en tafelolywe produseer.

Enigiemand wat belangstel in die skoonheid van die natuur en diere, sal Foxenburg Estate ‘n baie rustige toevlugsoord vind. Voëlkykers en stappers kan die flora en fauna op die bergreservaatroete verken. Vir die ywerige vissermanne is daar visvang van ons twee damme. Kinders kan met die bokke omgaan. Vir die ywerige voedselliefhebber lê die belangstelling daarin om die bron van ambags bokkaasproduksie en produksie van ekstra suiwer olyfolie te ontdek.

Selfsorgkothuise beskikbaar vir oornag-, naweek- of vakansieverblyf.
Plaasprodukteverkope op afspraak.
Handgemaakte kunsmatige kaas en jogurt van bokmelk
Gesertifiseerde organiese ekstra suiwer olyfolie.
Gesertifiseerde organiese tafel-olywe.

Add Review

Leave a Reply

Foxenburg Estate Accommodation, Farming R475.00 - R475.00

Western Cape
  • 24 Rooms

Foxenburg Estate has been recognized as a priority biodiversity site in the Cape Floristic region and has become a committed partner with Cape Nature in their stewardship progamme and have an established nature reserve on a large part of the farm.

WE ARE COMMITTED TO ESTABLISHING A SAVE, POLLUTANT FREE NATURAL ENVIRONMENT FOR THE HEALTH OF OUR EMPLOYEES AND LIVESTOCK

The farm is also a member of the Renosterveld conservancy which is part of the largest remaining intact piece of Renosterveld left in the Western Cape region.

On the farm we tend to a herd of Swiss Saanen and British Alpine goats for the production of premium quality artisanal goat milk cheeses and yoghurts. Standing proud on the mountain slopes are the organically grown olive groves which produce our certified organic extra virgin olive oil and table olives.

Anyone interested in the beauty of nature and animals will find Foxenburg Estate a very peaceful haven. Birders and hikers are able to explore the flora and fauna on the mountain reserve trail. For the avid fishermen we have `catch and release’ fishing from our two dams. Children can interact with the goats. For the avid food enthusiast the interest lies in discovering the source of artisanal goat cheese production and extra virgin olive oil production.

Self catering cottages available for overnight, weekend or holiday stays.
Farm products sales by appointment.
Hand crafted artisanal goat milk cheeses and yoghurts
Certified organic extra virgin olive oil.
Certified organic table olives

Location

Add Review

Leave a Reply

Verified Listing

Booking

Guests 1
Guests
Have a coupon?
This coupon was added
Login to Book

Added By Cheryl

Please in to see contact details.